Göranstorp

 

Göranstorpsgård

Töreboda

Välkommen

till

Göranstorpsgård i Töreboda

 

Att vara bonde är att välja en livsstil nära naturen. Men att vara bonde handlar förstås till största delen om mjölkning och att ta hand om djuren på bästa sätt. Varje dag. Året runt.

 

När du väljer att handla ekologiskt bidrar du till att vi kan driva gården ekologiskt, det vill säga så naturligt som det bara går. Det ekologiska lantbruket bidrar bland annat till att den biologiska mångfalden ökar och att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar.

 

Vi levererar mjölk till Arla!